Loading...
Loading...

Adwokat Dawid Biernat jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2006 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W 2009 roku złożył egzamin adwokacki z wynikiem celującym i został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym – ze szczególnym naciskiem na sprawy z elementem zagranicznym – szeroko pojętej problematyce odszkodowawczej oraz sprawach związanych z nieruchomościami. Jego praktyka obejmuje również prowadzenie spraw z zakresu prawa handlowego. Występuje także jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych.